Home สุขภาพหู สุขภาพหูวัยทำงาน

สุขภาพหูวัยทำงาน

Latest articles

ผ่าตัดประสาทหูเทียม คืนการได้ยินให้ลูก

อุปกรณ์ประสาทหูเทียมนั้นประกอบไปด้วย  อุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ภายใน  โดยอุปกรณ์ภายนอกเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประมวลสัญญาณเสียง  มีไมโครโฟนทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากสิ่งแวดล้อ

ถ้าอยาก ตรวจการได้ยิน ควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร

พาลูกน้อยไป ตรวจหู รู้ช้าไปอาจถึงพิการ

การตรวจหูเพื่อ “การได้ยิน” นั้น สามารถที่จะตรวจได้ทันทีภายใน 15 นาทีนับจากแรกเกิด ซึ่งหากยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไร จะทำให้เด็กได้รับการรักษาและฟื้นฟูการได้ยินอย่างเหมาะสม

เวียนหัว-บ้านหมุน เสี่ยง “ตะกอนหินปูน หูชั้นใน หลุด” โรคฮิตคนวัยทำงาน

กรมการแพทย์มีการเผยแพร่เกี่ยวกับ “โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” โรคสุดฮิตที่พบในกลุ่มวัยทำงาน ทำเอาสังคมแตกตื่นกันอีกครั้ง