Home สุขภาพหู

สุขภาพหู

เช็กลิสต์อาการหูเสื่อม โรคที่วัยรุ่น-วัยทำงานมีแนวโน้มเป็นมากขึ้น!

“โรคหูเสื่อม” โรคที่หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อหรือไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่จากข้อมูลของโรงพยาบาลราชวิถีระบุว่า วัยรุ่นและวัยทำงานมีแนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคการสูญเสียการได้ยิน

เส้นประสาทหูเสื่อม กับปัญหาการได้ยิน

ส้นประสาทหูที่เสื่อมสภาพ บางรายเสื่อมลงตามอายุขัย แต่บางรายเสื่อมเพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อย่างอุปกรณ์หูฟังที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ารตรวจสมรรถภาพการได้ยิน หรือ Audiography เป็นการตรวจการได้ยินเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความถี่เสียงสนทนา จนถึง เสียงเครื่องจักร ซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ได้ยินกันในชีวิตประจำวัน

8 วิธีสร้างสุขของคน หูตึง

อาการหูตึง หรือประสาทการได้ยินเสื่อม เป็นปัญหาที่พบมากในวัยผู้สูงอายุ จากการสำรวจพบว่า คนวัย 60 ปีจะมีคนที่มีปัญหาการได้ยินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

เวียนหัว-บ้านหมุน เสี่ยง “ตะกอนหินปูน หูชั้นใน หลุด” โรคฮิตคนวัยทำงาน

กรมการแพทย์มีการเผยแพร่เกี่ยวกับ “โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” โรคสุดฮิตที่พบในกลุ่มวัยทำงาน ทำเอาสังคมแตกตื่นกันอีกครั้ง

พาลูกน้อยไป ตรวจหู รู้ช้าไปอาจถึงพิการ

การตรวจหูเพื่อ “การได้ยิน” นั้น สามารถที่จะตรวจได้ทันทีภายใน 15 นาทีนับจากแรกเกิด ซึ่งหากยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไร จะทำให้เด็กได้รับการรักษาและฟื้นฟูการได้ยินอย่างเหมาะสม

ถ้าอยาก ตรวจการได้ยิน ควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร

ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ

ปัญหาหนึ่งของผู้สูงอายุ และอาจถือเป็นปัญหาของญาติ หรือคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน พูดง่ายๆ ก็คือ หูอื้อ หรือหูตึงนั่นเอง หรือประสาทหูเสื่อม

Latest articles

ผ่าตัดประสาทหูเทียม คืนการได้ยินให้ลูก

อุปกรณ์ประสาทหูเทียมนั้นประกอบไปด้วย  อุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ภายใน  โดยอุปกรณ์ภายนอกเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประมวลสัญญาณเสียง  มีไมโครโฟนทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากสิ่งแวดล้อ

ถ้าอยาก ตรวจการได้ยิน ควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร

พาลูกน้อยไป ตรวจหู รู้ช้าไปอาจถึงพิการ

การตรวจหูเพื่อ “การได้ยิน” นั้น สามารถที่จะตรวจได้ทันทีภายใน 15 นาทีนับจากแรกเกิด ซึ่งหากยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไร จะทำให้เด็กได้รับการรักษาและฟื้นฟูการได้ยินอย่างเหมาะสม

เวียนหัว-บ้านหมุน เสี่ยง “ตะกอนหินปูน หูชั้นใน หลุด” โรคฮิตคนวัยทำงาน

กรมการแพทย์มีการเผยแพร่เกี่ยวกับ “โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” โรคสุดฮิตที่พบในกลุ่มวัยทำงาน ทำเอาสังคมแตกตื่นกันอีกครั้ง