admin

About

13 POSTS

/

0 COMMENTS

Articles

หูอื้อ หูตึง กับ ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน คุณอาจไม่รู้ว่าในบรรดาความบกพร่องด้านประสาทสัมผัสทั้งหมด ความบกพร่องทางการได้ยินเป็นความบกพร่องเดียวที่ตัดคุณออกจากผู้คน

ภัยใกล้ตัวเสี่ยงหูดับ

ไข้หูดับ! เราคงเคยมีความรู้กันมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องทานอาหารที่ทำจากเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงต่อการเจอพยาธิใช่ แต่โรคไข้หูดับนั้นคืออะไรทำไมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ

สุขภาพหูอย่าลืมดูแล

อวัยวะทุกส่วนของร่างกายล้วนสำคัญเพราะแต่ละส่วนก็ต่างทำหน้าที่ที่ธรรมชาติให้มา หูมีหน้าที่ฟังและช่วยให้คนเราสื่อสารกันเข้าใจ ถ้าวันหนึ่งหูใช้การไม่ได้ หรือฟังอะไรไม่ได้ยินย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตแน่นอน เพราะฉะนั้นสุขภาพหูจึงไม่ควรมองข้าม แต่ควรใส่ใจดูแลไม่ควรมองข้าม.ฟแ บวรลักษณ์ อภิวัน นักแก้ไขการได้ยิน ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ กล่าวว่า ระดับการได้ยินปกติในทุกความถี่ต้องอยู่ไม่เกิน 25 เดซิเบล จะได้ยินเสียงคำพูดครบทุกเสียง แต่หากมีการสูญเสียการได้ยินหรือหูตึงจะต้องฟังเสียงดังมากกว่าปกติในการรับรู้เสียงคำพูด และเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยินคือมีระดับความดังไม่เกิน 85 เดซิเบล เช่น เสียงนกร้อง เสียงนาฬิกา เสียงหยดน้ำ...

ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ

ปัญหาหนึ่งของผู้สูงอายุ และอาจถือเป็นปัญหาของญาติ หรือคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน พูดง่ายๆ ก็คือ หูอื้อ หรือหูตึงนั่นเอง หรือประสาทหูเสื่อม