admin

About

13 POSTS

/

0 COMMENTS

Articles

ถ้าอยาก ตรวจการได้ยิน ควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร

ผ่าตัดประสาทหูเทียม คืนการได้ยินให้ลูก

อุปกรณ์ประสาทหูเทียมนั้นประกอบไปด้วย  อุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ภายใน  โดยอุปกรณ์ภายนอกเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประมวลสัญญาณเสียง  มีไมโครโฟนทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากสิ่งแวดล้อ

ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ

ปัญหาหนึ่งของผู้สูงอายุ และอาจถือเป็นปัญหาของญาติ หรือคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน พูดง่ายๆ ก็คือ หูอื้อ หรือหูตึงนั่นเอง หรือประสาทหูเสื่อม

สุขภาพหูอย่าลืมดูแล

อวัยวะทุกส่วนของร่างกายล้วนสำคัญเพราะแต่ละส่วนก็ต่างทำหน้าที่ที่ธรรมชาติให้มา หูมีหน้าที่ฟังและช่วยให้คนเราสื่อสารกันเข้าใจ ถ้าวันหนึ่งหูใช้การไม่ได้ หรือฟังอะไรไม่ได้ยินย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตแน่นอน เพราะฉะนั้นสุขภาพหูจึงไม่ควรมองข้าม แต่ควรใส่ใจดูแลไม่ควรมองข้าม.ฟแ บวรลักษณ์ อภิวัน นักแก้ไขการได้ยิน ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ กล่าวว่า ระดับการได้ยินปกติในทุกความถี่ต้องอยู่ไม่เกิน 25 เดซิเบล จะได้ยินเสียงคำพูดครบทุกเสียง แต่หากมีการสูญเสียการได้ยินหรือหูตึงจะต้องฟังเสียงดังมากกว่าปกติในการรับรู้เสียงคำพูด และเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยินคือมีระดับความดังไม่เกิน 85 เดซิเบล เช่น เสียงนกร้อง เสียงนาฬิกา เสียงหยดน้ำ...